Blog

2023. augusztus 10.

Egyre bonyolultabb a vállalkozásokat jól működtetni. 10 db munkafüzet kerül elkészítésre, hogy legalább némi ismeretre tegyetek szert vállalkozásra készülve, az alábbi témákban:

 1. Vállalkozási forma választó – egyéni vállalkozás és gazdasági társaságok,
 2. Üzleti terv készítése,
 3. Ügyfélkapu, tárhely, cégkapu használata,
 4. Egyéni vállalkozó adózási formái,
 5. Egyéni vállalkozások fajtái adózási mód szerint – összehasomlítással,
 6. Gazdasági társaságok jellemzői,
 7. Általános adózási alapok – egyéni vállalkozások,
 8. Általános adózási alapok – gazdasági társaságok,
 9. Számlázás – a számla kiállítás szabályai,
 10. Partner ellenőrzés

Lépj be Facebook csoportomba! Itt éred el:

https://www.facebook.com/vallalkozasiranytu/

MENNYIRE TETSZETT MÓNINAK A KÉSZÜLŐ VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS CSOMAG 3. MUNKAFÜZETE?

2020. augusztus 16.

Volt egy sorsolás Facebook oldalamon, amelyet Móni nyert meg. Hallgasd meg véleményét a tananyagról – mit jelentett neki, amikor elolvasta és elkezdte alkalmazni az abban tanultakat!

MILYEN VÁLTOZÁSOK LÉPTEK ÉLETBE AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

2020. augusztus 9.

2020. július 1-től szigorodott a tb. ellátás igénybevétele. Amiről itt írok, azokra vonatkozik, akiknek semmilyen munkaviszonyuk, illetve más jogviszonyuk (pl.: munkanélküli ellátás, nyugdíj, nappali tagozatos tanuló)

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének változásai

Belföldi magánszemély nem biztosított, azaz nincsen bejelentett munkaviszonya és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. 2020. július 1-től átalakul ennek a járulék fizetésének rendszere. 

1.  Információ a 2020. július 1-e előtt is egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőknek

A 2020. július 1-je előtt már egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélyeknek új számlaszámra kell befizetniük már a járulékot augusztus hónapban.

A július havi fizetési kötelezettséget augusztus 12-éig és ezt követően esedékes egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla megnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára kell teljesíteni.

A június havi járulékot július 12-éig még a régi számlaszámra kellett utalniuk: NAV Eü. szolg. jár.: 10032000-06056229 számú költségvetési számlára kell befizetni.

Ha a magánszemély nem a megfelelő számlára teljesíti fizetési kötelezettségét, az átvezetést a helyes számlára a 2017 jelű, „Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez nyomtatványon” rendezheti.

A fizetési kötelezettség az adóazonosító jel feltüntetésével

 • átutalással,
 • az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén átutalással,
 • POS, VPOS fizetéssel, illetve
 • készpénzátutalási megbízással (csekkel) is teljesíthető.

Csekket lehet igényelni:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/CSEKK_igenyles.html.

2. Információ a 2020. július 1. után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetőknek

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. július 1-jétől is havi 7 710, illetve napi 257 forint. Ha a fizetési kötelezettség nem teljes hónapra vonatkozik, akkor a fizetendő összeg a kötelezettség napjainak száma és a 257 forint szorzata.

A kötelezettséget a NAV a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) adatszolgáltatása alapján automatikusan előírja az adószámlán és erről tájékoztatást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélynek – a korábbi gyakorlattól eltérően – a fizetési kötelezettségét főszabály szerint nem kell bejelentenie a NAV-hoz, arra a továbbiakban csak kivételes esetekben van lehetőség.

A fizetési kötelezettség akkor szűnik meg, ha a magánszemély biztosítási jogviszonyt létesít vagy egyéb jogcímen jogosultságot szerez egészségügyi szolgáltatásra. A kötelezettség megszűnéséről a NAV szintén értesítést küld.

A fizetési kötelezettséget a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” megnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú költségvetési számlára kell teljesíteni.

Ha a kötelezettség előírására visszamenőlegesen, 2020. július 1. előtti időszakra kerül sor, akkor az erre az időszakra vonatkozó járulékot az 1. pont alatt leírt, 10032000-06056229 számú költségvetési számlára kell teljesíteni.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése esetén a magánszemély egészségügyi szolgáltatásokat vehet igénybe, de táppénzre nem lesz jogosult!

Ha ellentmondás van a NAV értesítése és a magánszemély biztosítotti jogviszonyára, vagy egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen fennálló jogosultságára vonatkozó dokumentumai között, akkor egyeztetést kezdeményezhet:

–       a NAV lakóhelye szerint illetékes adó- és vámigazgatóságánál, ha biztosítási jogviszonya van (például munkaviszony), vagy

–       a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél, ha egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen jogosult (például nyugdíjas, diák).

3. Járulékhátralék

Ha a magánszemély nem fizeti meg a járulékot és a 2020. július 1-jét követő időszakra vonatkozóan keletkezett hátraléka meghaladja a 46 260 forintot (az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát), akkor nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást! Ebben az esetben a NEAK a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám) érvényteleníti. Ezután legkorábban a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes a TAJ szám.Ha a magánszemély méltányolható gazdasági vagy személyes okból nem tudja határidőre befizetni járulékát, fizetési kedvezményt kérhet a NAV-tól. Kérheti a fizetési kötelezettség halasztását, részletekben történő megfizetését, mérséklését vagy elengedését.

Nyugodtan keress meg e-mailben, ha valami kérdésed van ezzel kapcsolatban!

MIT TEGYÉL, HA SZÜKSÉGES BEJELENTKEZNED ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉKRA?

2020. április 3.

Először is ne rohanj személyesen! Lehet online is jelentkezni (ezt most kicsit nem csak vállalkozók részére írom). Ezen a linken tudsz írni a Munkaügyi Központ részére:

https://eugyintezes.munka.hu

Van bal oldalon a szöveg alatt egy „Tudomásul veszem” nevű gomb amire klikkelj rá:

Ha ez megtörtént, ide jutsz:

Írd be a TAJ számod (társadalombiztosítás azonosító jeled) és a születési időpontodat. Értelemszerűen kitöltöd a többi adatot, amire fogsz kapni e-mailben választ. Fogják kérni az előző munkaviszonyokkal kapcsolatos iratokat illetve a hivatal által küldött nyomtatványokat kitöltve, aláírva elektronikus úton kell részükre megküldeni.

Ha egyéni vállalkozásodat szünetelteted és ezért veszed igénybe az álláskeresési támogatást – erre jogosult vagy az 1991. évi IV. tv. 58. §. 6.e. bek. alapján – van olyan hivatal sajnos, aki ennek ellenére elutasítja a kérelmet. Hivatkozz erre a jogszabályra, ha valóban szüneteltetni kényszerülsz a járvány miatt!

A könyvelődet kérd meg, hogy adjon be egy IGAZOL nevű nyomtatványt, amelyet „280-as” kóddal igényelje – ennek a kódnak beírásával, olyan igazolást ad ki az adóhatóság, amely tartalmazza a Munkaügyi Központnak szükséges adataidat, pl.: a szünetelő vállalkozásodban mennyit kerestél, milyen adózású egyéni vállalkozó voltál a szünetelésig (KATA, vagy személyi jövedelemadó szerinti)

Jövő héten kedden hirdetik ki a további gazdasági könnyítő intézkedéseket, feltétlenül jövök az új rendelkezések magyarázatával!

ÚJABB VÁLTOZÁS A GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK TERÉN

2020. március 27.

Újabb ágazatokra terjednek ki a kedvező szabályok:

Március 27-étől újabb ágazatokkal bővül a veszélyeztetett ágazatok köre. Az adózási könnyítések az alábbi tevékenységeket főtevékenységként végző vállalkozásokra is kiterjednek:

 • utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
 • belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30)
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04). E tevékenységet végzőre akkor terjednek ki a kedvező rendelkezések, ha a tevékenység végzője megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK A KORMÁNY RÉSZÉRŐL

2020. március 23.

Adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban:

2020. március 24-től csökkennek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei.

Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a költségvetési szerveknek minősülő kifizető kivételével:

 • taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 • vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 • napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozás.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2020. március, április, május és június hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó

 • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
 • egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
 • a Tbj. szerinti társas vállalkozónake jogállására tekintettel.

Járulékmentesség

A Tbj. szabályaitól eltérően a veszélyeztetett ágazatba tartozó

 • foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
 • egyéni vállalkozó, és
 • a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében a járulékalapot képező jövedelem után nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot nem, csak a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapra.

A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Ezen időszak szolgálati időnek minősül és a keresetet, jövedelmet a nyugellátás összegének megállapítása során figyelembe kell venni.

Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozásnak 2020. március, április, május és június hónapra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie.

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A veszélyeztetett ágazatba tartozó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a Rehab tv. 23. § (5) bekezdése szerinti éves hozzájárulás (1 449 000 forint) mértékének kétharmada, azaz a kötelezett 966 000 forint megfizetésére köteles személyenként, és nem kell rehabilitációs hozzájárulási előleget fizetnie.

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva)

A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, Katv. szerinti kisvállalati adóalanynak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május, és június havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

Könnyítések a kisadózó vállalkozások tételes adójában (kata)

A 2020 februárjában már a Katv. hatálya alá tartozó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás 2020. március, április, május, és június hónapra mentesül a főállású illetve nem főállású kisadózó után fizetendő tételes adó megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

Mentesített tevékenységnek minősül:

 • a taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 • a fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 • a festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 • az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 • a villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 • a fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 • az előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 • a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 • a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 • az épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 • a sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 • a tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 • az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 • a padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 • a fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 • az előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 • az egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 • a fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 • a konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 • az üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 • a testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 • az egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 • az egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 • a szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 9200),
 • az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810)
 • a szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A  kisadózó vállalkozás a  2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a  veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az  egyes részleteket a  tárgyhó 12.  napjáig – fizetheti meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a  2020. március 1-jétől a  veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az ezen kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a  tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az  esetben a NAV a  tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel. 

Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek kedvezménye

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást

 • negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
 • évente kell bevallania, a 2021.február 25-éig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti

időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

ÚJABB INTÉZKEDÉSEK A KORMÁNY RÉSZÉRŐL

2020. március 19.

Megjelent az új kormány rendelet, amiről írtam legutóbb. Nagyon kérek mindenkit, ne kapkodjon, főleg a KATA-s vállalkozókra gondolok, mert a kormány folyamatosan tárgyal a vállalkozók terheinek könnyítése érdekében, reménykedem benne, hogy hónap végéig még több szektor bekerülhet az adó megfizetésének mentesülése alá.

Itt van a ma reggelre kiadott kormányrendelet, miniszterelnöki kihirdetése után:

47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet

1. §

(1) Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Ez azt jelenti, hogy később ki kell kifizetni, azonban most időben ki lehet tolni a részletek fizetését. Így a futamidő fog hosszabbodni, ha igénybe veszed. Ez nem kötelező, aki úgy érzi, hogy tudja fizetni megteheti!

(2) A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

(3) A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány szükség esetén egy újabb rendeletével meghosszabbíthatja.

(4) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

(5) E § rendelkezéseit a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

2. § E rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.

 2020. március 18-tól az új hitelekre a  jegybanki alapkamat + 5% mértékű lehet a teljes hiteldíj mutató, azaz a THM.

3. §

(1) A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott

a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,

Aki ebben az ágazatban dolgozik, azok után nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetni. Hogy pontosan kik tartoznak ebbe a körbe, és mi alapján lehet beazonosítani, arról később lesz részletes szabályozás.

b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

Nem kell levonni a nyugdíjbiztosítási járulékot és az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, csak a 7.710 ft-ot. A személyi jövedelemadó előleg elvileg  nem járulék, de várjuk meg az erről szóló részletes  szabályokat, amelyen  jelenleg dolgozik a pénzügyminisztérium, szerintem pár nap és megjelenik az erre vonatkozó rendelet.

(2) A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

5. § A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

Az 5.§.-ban említett személyszállítási szolgáltatás a taxisokra vonatkozik.

6. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

(2) Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

Amint megjelenik újabb rendelet a koronavírussal kapcsolatos újabb  intézkedésekről, jelentkezem!

KORONAVÍRUSRÓL RÖVIDEN

2020. március 16.

Mit tehetsz a koronavírus terjedése idején vállalkozásoddal?

Összeszedtem a legfontosabb infókat, de előbb mérd fel a helyzeted, és utána dönts. Az egyéni vállalkozók könnyebb helyzetben vannak, mint a gazdasági társaságok tulajdonosai:

A korona vírus járvány sok problémát hozott vállalkozási életünkben. Több telefon hívásom volt hétvégén, mit lehet tenni, ha be kell csukni a boltot, nem lehet fodrászként működni…

Senki ne kapkodjon, főleg aki KATA-s, mert a márciusi KATA adót így is be kell fizetnie. Nem tudom az orvosok mennyire veszik táppénzre az embereket, hiszen hatósági karantén esetén nem kérdés, ekkor ki is adja 7-es kóddal a táppénzes papírokat, aki kórházba kerül, annak a kórház adja és a háziorvosa ez alapján táppénzre veszi – őt értesítik, ha jól tudom az izolált betegről.

Aki tud dolgozni, az tegye, de a kellő óvatossággal. Kézfertőtlenítés, nem árt az orrspray, vagy orrcsepp, amint egy kis orrfolyás van, és a vitaminok, immunerősítés is nagyon fontos. Gyógyszerész ügyfelem mondta, ha valaki odafigyel, akkor kivédhető. Igaz ehhez minél kevesebbet kellene elhagyni a saját otthonát, azaz másokkal nem érintkezni.  Tudom, nem minden vállalkozó tud „home office-ban” dolgozni, neki át kell most gondolnia milyen megoldás lenne megfelelő ezek közül:

 • folytatni a munkát, elővigyázat és a közzétett kormányrendelet betartása mellett,
 • táppénzre menni, ha „jó fej” a háziorvosa és kiírja (ebben az esetben KATA adózók 30 nap folyamatos táppénz elérésének a hónapjában nem kell fizetniük az adót – de nem is tudnak számlát kibocsátani a vállalkozásban) – ez a verzió tartok tőle nem nagyon fog menni,
 • egyéni vállalkozó szüneteltetheti a vállalkozását ameddig tart a járvány – szünetelés esetén kérhet munkanélküli ellátást, ha az előírt idővel rendelkezik és álláskeresési járadékra jogosult 3 hónap előre menekülés – ebben az esetben sem tud semmiféle számlát kibocsátani, azaz nem adhat el semmit, illetve nem végezhet szolgáltatást.
 • társas vállalkozó ilyet nem tud tenni – szerencsések azok, akiknek nincsen alkalmazottja, vagy ő saját maga nyugdíjas – ez a téma most nagyon pengeélen van több vállalkozásban, mi legyen az alkalmazottakkal.

Megjelent négy kormányrendelet, amit a linkekre kattintva el lehet olvasni:

https://vallalkozasiranytu.hu/wp-content/uploads/2020/03/MK_20_039.pdf

https://vallalkozasiranytu.hu/wp-content/uploads/2020/03/MK_20_040.pdf

https://vallalkozasiranytu.hu/wp-content/uploads/2020/03/MK_20_042.pdf

https://vallalkozasiranytu.hu/wp-content/uploads/2020/03/MK_20_045.pdf

Ezen kívül megjelent az EMMI tájékoztatója a koronavírus miatti táppénz módjáról és mértékéről, ezen a linken el lehet olvasni:

https://vallalkozasiranytu.hu/wp-content/uploads/2020/03/COVID19_tappenztajekoztato_EMMI_20200311.pdf

A mai napon az MNB is bejelentette, hogy a vállalkozások segítésére – a felvett hitelekre fizetési moratóriumot kívánnak biztosítani, a fizetőképesség fenntartása érdekében. Sok részletet még nem tudok róla, de itt található, ami eddig megjelent:

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-bank-azonnali-lepeseket-tesz-az-uzleti-szektor-megsegitesere?fbclid=IwAR0xKDv2Zlf2KofRYKCxBIY3HerQc1JhpWyCqQlNkJVQNyLlJzopZvL7nUc

Reménykedjünk, hogy több kedvező intézkedés is lesz, amiről folyamatosan beszámolok, amint tudok valamit.

HOGYAN KEZDJ EL VÁLLALKOZNI?

2019. október 05.

Az első bejegyzés, amit elolvashatsz weboldalamon, arról szól mire figyelj, mielőtt vállalkozásba kezdesz. Szeretném, ha Te, aki olvasod ezt a bejegyzést, kevesebb buktatón mennél keresztül, mint amit én magam átéltem vállalkozásom indításakor.

„Vállalkozni akarok, de hogyan vágjak bele?


Miről olvashatsz az útkeresőben?

Sok éves, könyvelőként szerzett tapasztalatommal szeretnék segíteni Neked,  mielőtt belevágsz hőn vágyott vállalkozásod elindításába. Nem egy vállalkozó problémáját kellett az idők során kezelnem kezdésük után, ahol nem figyeltek arra, amit megosztok most Veled.

Tarts velem, ígérem, nem sok időt veszek el drága perceidből, azonban jobban fogod utána érteni,  miért annyira fontos ezekre a dolgokra előtte figyelni,  sok bosszúságtól kíméled meg indulásod örömteli izgalmát.

Tudtad?

„Dönthetsz bárhogy, ha vállalod a felelősséget”

Mire gondolok?

Van terved? Látod, hogy az üzleted milyen költségekkel és bevételekkel fog működni? Tudod, mire kell figyelni, mielőtt élesben elindítod a vállalkozásodat? El tudod dönteni, melyik vállalkozási forma a legmegfelelőbb számodra? Az anyagi felelősség hol és milyen mértékben fog érinteni vállalkozóként? Milyen menedzselési feladatokat kell ellátni? Adósság… – hogyan kezeld, hogy ne legyen nagyobb a probléma, mint ami ki alakult?


Tervezz!!!

Mielőtt bármibe belekezdenél a vállalkozás elindítása érdekében, feltétlenül szükséges egy kicsit számolgatni. Nem baj, ha nem tudsz először profi üzleti tervet készíteni – majd később az is menni fog, hidd el!

Képzeld el, ha bemész a dzsungelbe és nem ismered a terepet, a helyzetedet – hogyan kerülhetsz ki az erdőből? Azt hiszem, kissé megtépázva, ha egyáltalán élve…

Amennyiben előtte felméred, mire számíthatsz, mit tudsz megoldani, van-e hozzá erőd, képességed, akkor egy nagy élménnyel gazdagabban is meg tudod oldani a dzsungelben a közlekedést.

Ha életképes az ötleted, és arra van vevő, akár egy kockás papíron is megtervezheted jövőbeni vállalkozásod bevételeit és kiadásait.

Tudod mire jó a tervezés? Saját magadat kontrollálhatod, hogy az elképzeléseidből mi valósult meg! Ha kell , tudod módosítani, és látod, mennyire nyereséges a vállalkozásod, időben léphetsz a problémák megjelenése előtt. Egyfajta kontroll saját magadnak.

NÉLKÜLÖZHETETLEN!


Vállalkozás indítása előtti teendők:

Elárulok néhány nagyon fontos titkot, amit ha nem nézel át vállalkozásod indítása előtt, előfordulhat, hogy nem tudsz sikeresen kezdeni.

 Mit nézzél át mindenképpen?

Ø Ügyfélkapun keresztül ellenőrizd le, van-e adótartozásod?

Ø Milyen munkaviszonyban vagy jelenleg? Azaz van-e főállásod? Ha igen, hány órára vagy bejelentve? Nem mindegy a későbbiekben fizetendő járulékod tervezése során!

Ø El vagy-e tiltva bármilyen vállalkozói tevékenység végzésétől?

Ø Milyen tevékenységi köröket szeretnél felvenni? Engedély köteles-e, amit végeznél, ha igen, megvan-e hozzá minden jogosultságod – végzettség, engedély?

Ø Székhely – hol szeretnéd? Saját ingatlanba jelentenéd be vállalkozásodat, vagy székhelyszolgáltatót vennél igénybe?


Vállalkozás indítása:

Legfontosabb teendők indításkor:

Ø Szakmai tanácsadó igénybevétele, aki segít a meglévő tervek alapján dönteni, milyen vállalkozási forma lenne a legalkalmasabb,

Ø Ügyfélkapus regisztráció

Mivel kell feltétlenül tisztában lenned?

Ø Anyagi felelősség területei,

Ø Bejelentési, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségek,

Ø Munkajog

ØAdózás

Három webes felület használata rendkívül fontos vállalkozásod során

Ügyfélkapu:

Ø Adófolyószámla,

Ø Beküldött bevallások,

Ø Társadalombiztosítási bejelentések megtekintése

Ø Webes ügysegéden számtalan elektronikus platform létezik az ügyintézések könnyítésére – nem kell mindenképpen a hivatalba személyesen elmenni, az online felületen is elvégezhető

Cégkapu:

Ø Kötelező a regisztráció, minden a céggel kapcsolatos értesítés ebbe az online felületen elérhető egyedi fiókba érkezik

Ø Gazdasági társaság esetén csak ezen a felületen keresztül tölthető fel az éves beszámoló

Online számla bejelentés:

2018 július 1-e után a 100 ezer forintot meghaladó ÁFA tartalmú számlákat kötelező a NAV felé lejelenteni. Ha ÁFA tartalmú számlát vagy köteles kiállítani, csak abban az esetben vonatkozik Rád!

Varga Era

tanácsadó